Loading...
Stadspredikant2024-01-22T19:53:40+02:00

Waarom een stadspredikant in het PSC?

De opdracht van de stadspredikant is in alle openheid de protestantse inspiratie te belichamen die ons werk draagt.

Dat betekent allereerst present zijn, een luisterend oor bieden aan wie komt en wie werkt in de verschillende deelwerkingen, ondersteuning bieden aan medewerkers, vrijwilligers, stagiairs, allerlei mensen die beroep op ons doen. Verder de band warm houden met kerken en andere partners, verbindingen zoeken tussen belevingswerelden en initiatieven nemen in het samen werken aan een rechtvaardigere en warmere samenleving.

Armoede en vlucht zijn harde realiteiten. We doen allemaal ons best om mensen bij te staan, maar voelen ook veel onmacht en verontwaardiging. Die samen vertalen in protest en hoop, daarin wil de stadspredikant een hulp zijn.

Concreet vind je Petra:

 • In PSC Open Huis bij mensen met armoede-ervaring: in de maandelijkse Bijbelbabbel, in Werkgroep Verzet-Je rond thema’s en projecten, in inloopmomenten

 • In de Jongerenwerking als aanspreekpersoon van het PSC
 • In de Woonterp als aanspreekbaar voor of in gesprek met bewoners
 • Wekelijks in het onthaal van bevriende organisaties Filet Divers (sociale winkel) en ’t Vlot (dak- en thuislozen)
 • In de buurt en op straat in de wijk, in allerlei gesprekjes en gesprekken met wie ook maar een beroep doet op haar luisterend oor en steun

 • Voor ondersteuning bij de vrijwilligers en stagiars

 • Voor supervisie voor wie met mensen werkt op dit gebied

 • Voor bezoeken van belangstellenden

 • In de kerken en partnerorganisaties om te spreken, te vertellen, te vormen en te ondersteunen

 • Via sociale media voor allerlei contact en informatie en via de blog met verhalen

 • Waar ook maar samen actie gevoerd kan worden of een signaal gegeven kan worden naar samenleving en politiek, in het belang van mensen in de knel

Present, protesterend en positief!

Hoe word ik vrijwilliger?

Heb je een hart voor vluchtelingen?
Wil je wat tijd zinvol besteden met waar jij goed in bent?
We bieden: contact, ondersteuning, vorming en verzekering.
Je verruimt je perspectief en ontmoet nieuwe mensen.

Ontvang je onze nieuwsbrief al?

Commissie Stadspredikant

De stadspredikant is werkzaam aanwezig in de stad. Het is heel anders dan als dominee in een kerkelijke gemeente te staan. En daarom is er de Commissie, om de stadspredikant daarin te ondersteunen. De Commissie is samengesteld uit geëngageerde leden van de zes dragende protestantse kerken in het Antwerpse. De commissie helpt nadenken over wat het betekent om present te zijn in de stad en een zinvolle protestantse inbreng te hebben in de diverse activiteiten en netwerken, maar ook om de leefwerelden van armoede en gedwongen migratie terug te koppelen naar de kerken en anderen.

Tijdens de zeswekelijkse vergadering geeft de stadspredikant een overzicht van het werk dat afgelopen periode is gedaan en ook wat er samen gedaan kan worden. Knelpunten en ideeën kunnen open besproken worden. 

Samen proberen we de bevrijding en liefde die we in het evangelie ervaren te delen met onze stadsgenoten.

Petra’s Blog

Aandacht in de stad

Stadspredikant – het blijft een vreemd woord en verschijnsel. Zowel in de samenleving als in de kerk en natuurlijk ook voor de mensen aan wie Petra zich als dusdanig voorstelt. Ondertussen neemt het nationaal verband van de protestantse kerk van België (VPKB) een voorbeeld aan ons werk om ook in andere steden stadspredikanten aan te stellen. Zonder te kopiëren natuurlijk, want elke stad en regio is anders. Maar wat is gemeenschappelijk? Wat is het doel ervan? Hoe kan dit werk de kerk inspireren en zelfs veranderen?

Bernd Hirschfeldt heeft in 2023/4 een aantal maanden meegewerkt met de stadspredikant in het kader van zijn theologische stage en in verband met zijn onderzoek voor zijn masterthesis in protestantse theologie. In zijn thesis legde hij stadspredikantschap en pionierswerk naast elkaar en hij geeft aan al dat werk een boeiend uitgewerkt reflecterend kader, met het oog op een kerk waar drempels achterwege blijven.

Daar dromen we van en werken we samen aan. Veel leesgenot!

Go to Top