Loading...
Stadspredikant2019-08-29T09:26:00+02:00
Naar de blog
Contacteer mij

Waarom een stadspredikant in het PSC?

De opdracht van de stadspredikant is in alle openheid de protestantse inspiratie te belichamen die ons werk draagt.

Dat betekent allereerst present zijn, een luisterend oor bieden aan wie komt en wie werkt op de verschillende locaties, ondersteuning bieden aan medewerkers, vrijwilligers, allerlei mensen die beroep op ons doen. Verder de band warm houden met kerken en andere partners, verbindingen zoeken tussen verschillende belevingswerelden en initiatieven in het samen werken aan een rechtvaardigere en warmere samenleving.

Armoede en vlucht zijn harde realiteiten. We doen allemaal ons best om mensen bij te staan, maar voelen ook veel onmacht en verontwaardiging. Die samen vertalen in protest en hoop, daarin wil de stadspredikant een hulp zijn.

Concreet vind je Petra:

  • Bij mensen in armoede, in PSC Open Huis: in de maandelijkse Bijbelbabbel, in Werkgroep Verzet-Je rond thema’s en projecten, of zomaar op allerlei inloopmomenten

  • In de buurt en op straat in de wijk, in allerlei gesprekjes en gesprekken met wie ook maar een beroep doet op haar luisterend oor en steun

  • Voor ondersteuning bij de vrijwilligers

  • Voor supervisie voor wie met mensen werkt op dit gebied

  • Voor bezoeken van belangstellenden

  • In de kerken en partnerorganisaties om te spreken, te vertellen, te vormen en te ondersteunen

  • Via sociale media voor allerlei contact en informatie en via de blog

  • Waar ook maar samen actie gevoerd kan worden of een signaal gegeven kan worden naar samenleving en politiek, in het belang van mensen in de knel

Present, protesterend en positief!

Hoe word ik vrijwilliger?

Heb je een hart voor vluchtelingen?
Wil je wat tijd zinvol besteden met waar jij goed in bent?
We bieden: contact, ondersteuning, vorming en verzekering.
Je verruimt je perspectief en ontmoet nieuwe mensen.

Help mee

Ontvang je onze nieuwsbrief al?

Commissie Stadspredikant

De stadspredikant is werkzaam aanwezig midden in de stad. Het is heel iets anders dan als dominee in een kerkelijke gemeente te staan. En daarom is er de Commissie. Om de stadspredikant te ondersteunen in al het werk. De commissie levert ook geestelijke ondersteuning.  De commissie helpt bijvoorbeeld nadenken over wat het betekent om predikant te zijn in dit werk en hoe de stadspredikant een zinvolle protestantse inbreng heeft in de diverse activiteiten en netwerken.

Tijdens de zeswekelijkse vergadering geeft de stadspredikant altijd een overzicht van het werk dat afgelopen periode is gedaan en ook wat er door ons samen gedaan kan worden. Verschillende projecten worden besproken en Petra stelt ons op de hoogte van interessante activiteiten in de stad. Daarnaast gaat het ook over samenwerking met andere organisaties die elk op een verschillende manier in de stad aanwezig zijn.

Zo zijn we gedragen en gedreven vanuit ons geloof present in de stad. Samen proberen we iets van de bevrijding en liefde die we in het evangelie ervaren door te geven aan onze stadsgenoten. In elk geval vraagt het werk om gebed en ondersteuning.

Petra’s Blog

Aandacht in de stad

Lees de volledige blog
Go to Top