Het bestuur

draagvlak, werkers en adviseurs

De leden van de vzw Protestants Sociaal Centrum Antwerpen komen voor een groot deel uit de Antwerpse gemeenten van de Verenigde Protestantse Kerk in België. Ook zijn er mensen uit de vriendkerken: de Anglicaanse kerk, de Antwerp Christian Fellowship. Graag zien we ook vertegenwoordigers van de katholieke kerk. Verder zijn ook de werkers en de vrijwilligers vertegenwoordigd. Zij beleven dagdagelijks wat het betekent om in het PSC te zijn, dus hun inbreng is tijdens de Algemene Vergadering van wezenlijk belang. Al de leden van de bovengenoemde vzw zijn ook lid van de vzw PSC-Open Huis, en die wordt nog aangevuld met de vertegenwoordigers van de Vereniging waar armen het woord nemen.

Uit de leden wordt het bestuur gekozen. In het bestuur zitten 5 vertegenwoordigers van de Antwerpse VPKB-gemeenten, daarnaast zijn er drie plaatsen voor vertegenwoordigers van de vriendkerken. Het huidige bestuur bestaat uit: Koen Kinsbergen (voorzitter, kerk Antwerpen-Zuid), Bert Rouges (secretaris, Boechout), Jan Boeye (penningmeester, Antwerpen-Oost), Luc Hommers (Antwerpen-Noord), Ingrid van Oudheusden (Brasschaat) , Egbert van Groesen (Anglicaanse kerk), Gersom Brussaard (Antwerp Christian Fellowship). Aan het bestuur zijn toegevoegd: Thamar Blokland (Commissie Stadspredikant), Eric Joris (coördinator PSC Open Huis) en Tetty Rooze (adviserend lid). Ds. Petra Schipper is toegevoegd als stadspredikant en  adviseur aan het bestuur.