Onze teletijdmachine

Scroll naar beneden en ga terug in de tijd

2023

de Jongerenwerking start met een zaalvoetbalploeg en een veldvoetbalploeg PSC Open Huis United

2022

de Ina Koeman Presentieprijs wordt voor de tweede maal uitgereikt: aan Lut Bresseleers (Welzijnsschakels, Woonterp1) en Annemie Luyten (De Loodsen)

2020-2022

we stellen uit ervaringsverhalen en ervaringskennis van mensen met armoede-ervaring ons Dossier Eenzaamheid op en presenteren dit aan breed publiek van middenveld en beleid op een Praktijkdag Eenzaamheid op 7 oktober. Daarna geven we daarmee allerhande vormingen over eenzaamheid en armoede.

2022

Mohammed Saleh volgt Fatima Cavalieri op in PSC Open Huis als medewerker groepsactiviteiten

2022

Senioren Thuis Borgerhout komt onder inhoudelijke begeleiding van het PSC

2022

Woonterp 1 (transithuisvesting voor diverse herkomsten) gaat over in Woonterp 2 (duurzame huisvesting Oekraïense tijdelijk beschermden en Syrisch gezin)

2022

Joran Simoens volgt als voltijdse Jongerenwerker Margot op; we werven tevens een halftijdse maatschappelijk werker aan

2022

de Jongerenwerking verhuist naar de pastorie van de Brabantse Olijfberg aan de Lange Winkelstraat

2021

Open Huis start met riksjarijden: samen mobieler en ontspannen. Dit initiatief zal uitgroeien en krijgt een flinke “dochter” onder de bezielende leiding van Luc, een van onze vrijwilligers: Axi vzw, met vele riksja’s en vrijwilligers.

2021

het PSC neemt de verantwoordelijkheid van de Jongerenwerking terug op zich, in samenwerking met het ACM, met Margot van Look als Jongerenwerker

2020

Bart Van Eeckhout volgt Timor Nonneman op in PSC Open Huis als projectmedewerker

2019

de Vrouwenwerking van het CAW uit de Kwekerijstraat gaat samen met IFCA en wordt CAW Alma in de Paleisstraat

2019

Het PSC krijgt een nieuwe website

2019

Het PSC bestaat 40 jaar

2018

Een nieuw project rond internationale samenwerking wordt gestart: “Van de kip en het ei…” (een kippenbedrijf in Burkina Fasso)

2018

De InaKoeman-presentieprijs wordt voor de eerste maal uitgereikt

2018

Petra Schipper volgt Ina Koeman op als stadspredikant

2018

De vrouwenwerking verhuist naar Kwekerijstraat 98

2017

‘tFrakske verhuist naar de Turnhoutsebaan en wordt – samen met een aantal andere werkingen van het CAW – TRAVANT

2017

Een nieuw project rond wonen wordt opgericht: De Woonterp

2017

Het PSC timmert haar 9,5 stellingen tegen de kerkdeur en wordt opnieuw beweging

2017

VZW Welzijnszorg brengt zijn patrimonium onder bij PSC Beheer

2016

Het statuut van stadspredikant wordt bij het PSC ondergebracht

2015

Het PSC-vluchtelingenwerk gaat op in het ACM (Adviescentrum Migratie – inclusief vrouwen-en jongerenwerking)

2015

PSC Open Huis verhuist naar de overkant (Schoolstraat 5)

2014

CAW De Terp gaat op in CAW Antwerpen

2013

De vrouwenwerking komt (voorlopig) terug bij het PSC

2013

Het pand aan de Lange Stuivenbergstraat wordt grondig verbouwd

2012

’t Frakske wordt een officiële werkervaringsplaats binnen CAW De Terp

2012

De samenwerking tussen de Vrouwenwerking van PSC en YWCA wordt verstevigd binnen het CAW De Terp

2011

Het vluchtelingenwerk bestaat 25 jaar

2011

De voedselbank verdwijnt in het PSC, de samenwerking met Filet Divers wordt nog explicieter

2007

PSC richt samen met andere partners: Stop Armoede.nu op

2006

PSC wordt officieel partner van Welzijnszorg

2006

Open Huis wordt aparte vzw: PSC Open Huis vzw

2005

Betet Skara, dat ondertussen al een zelfstandige VZW is geworden, gaat failliet

2004

Het PSC bestaat 25 jaar – koopt het pand op de Kerkstraat, waar eerst de vrouwenwerking en nadien ‘t Frakske hun intrek nemen

2003

Het vluchtelingenwerk wordt officieel onderdeel van CAW De Terp, en wordt samen met het Boysproject en de Steenhouwer de Basisbeweging – De Halm wordt opgenomen

2001

De vrouwenwerking neemt intrek in het oude postkantoor op de Lange Beeldekensstraat

1999

De jongerenwerking wordt opgericht in krijgt een eigen ruimte in het huis op de Lange Stuivenbergstraat

1999

De vrouwenwerking neemt intrek in het oude klooster op de Lange Kongostraat

1999

Het PSC stapt mee in de oprichting van CAW De Terp

1998

Betet Skara wordt opgericht – het huis op de Lange Stuivenbergstraat (36) wordt ook gebruikt door de Vrouwenwerking, die tot dan toe taallessen verzorgde in het centrum n”Kerk en wereld” op de Lange Winkelstraat

1996

Open Huis wordt officieel lid van APGA (en in die hoedanigheid al “Vereniging Waar Armen het Woord Nemen”)

1995

Het PSC verhuist naar de Lange Stuivenbergstraat, nadat er grote acties zijn geweest om het huis aan te kopen en te renoveren

1992

Het huis op de Dambruggestraat wordt gekocht om de Halm zeker te stellen

1992

‘t Frakske verhuist naar de Lange Zavelstraat

1989

De relatie met de kerken wordt extra verstevigd door de komst van de eerste stadspredikant

1989

Het PSC gaat explicieter werken – groepswerk krijgt duidelijker gezicht – men herkent zich steeds beter in de Urban Mission-uitgangspunten

1988

Het PSC verhuist naar het Groeningerplein – De Halm blijft op de Dambruggstraat – ’t Frakske in de Duinstraat

1986

De vluchtelingendienst wordt officieel

1982

Het PSC verhuist naar de Dambruggestraat – ’t Frakske komt in de Duinstraat terecht – De Halm wordt opgericht

1980

Het PSC verhuist naar de Duinstraat – samen met Op Vrije Voeten in één huis

1979

Het PSC start op het St Jansplein met vrijwilligers uit de kerken – in een kleine huiskamer – op de Ossenmarkt neemt ’t Frakske haar wonderbaarlijke vlucht