Waarom een manifest?

De realiteit van veel mensen geeft alle aanleiding tot protest. Armoede is onrecht, noodgedwongen migratie is niet positief. Je kunt daardoor bitter en gefrustreerd raken, of samen iets doen met je ervaringen. Werken vanuit ervaringskennis is fair en krachtig en vormt een verfrissend alternatief verhaal ten opzichte van structuren en scheefgroei die armoede en migratie in stand houden.

Protest wordt zo gedragen door hoop en is constructief. We schoppen niet, maar bouwen samen menswaardige praktijken uit en willen mee beleid maken. Vanuit de vurige overtuiging dat alleen als iedereen mee telt, een samenleving verder komt.

Protesteren als opkomen voor die andere samenleving zit protestanten in het bloed. 500 jaar geleden stak Maarten Luther ook zijn nek uit tegen structureel sociaal onrecht. Zijn lef inspireert ons in de 21ste eeuw om stout te durven zijn voor recht en verbinding.

Luther kwam met 95 stellingen, wij bundelen onze visie in 9,5 speerpunten. Geen loze woorden, want dit is wat we al doen en waarop we ons vandaag en morgen toeleggen en blijven ijken. Maar dat we ook durven blijven hervormen. Want het PSC blijft een/in beweging!

Onze 9,5 stellingen

1. Mensen gezicht en stem

1. Mensen gezicht en stem

Het PSC zal nu niet en nooit accepteren dat mensen in kwetsbare situaties genegeerd worden en door velen als overlast beschouwd worden. Het PSC zal mensen in de rafelrand van de samenleving een gezicht en stem geven en samen met hen protesteren tegen onrecht en ongelijkheid.

2. Dialoog onderhouden

2. Dialoog onderhouden

Het PSC zal zich inzetten voor een standvastige dialoog tussen mensen van verschillende origine, levensbeschouwing en geschiedenis ten behoeve van onze stad, waarin de superdiversiteit een feit is. Samenleven met 170 nationaliteiten vraagt om een onopgeefbare openheid, waaraan het PSC bijdraagt vanuit haar eigen overtuiging.

3. Eenzame mensen uit hun sociaal isolement

3. Eenzame mensen uit hun sociaal isolement

Het PSC verzet zich tegen toenemende individualisering en ik-gerichtheid, waardoor mensen zonder netwerk de weg kwijtraken in onze samenleving. Het PSC wil de komende jaren blijvende aandacht besteden aan vereenzaamde mensen en via concrete acties met hen samenwerken om uit hun sociaal isolement te geraken.

4. Mensen in armoede regie in hun leven

4. Mensen in armoede regie in hun leven

Het PSC gelooft niet in jobs als enige truc om armoede te bestrijden, maar biedt een plek voor mensen in armoede om zichzelf te zijn, onthaalt mensen in armoede en laat hen activiteiten ontplooien die hun talenten boven halen. We bieden hen tijd en opportuniteit om gaandeweg de regie van hun leven weer in eigen handen te nemen.

5. Geduldige presentie

5. Geduldige presentie

Het PSC gelooft niet in het doordrukken van efficiëntie en effectiviteitsmantra’s in de sociale sector, maar benadrukt het belang van geduldige presentie van sociaal werkers in het leven van mensen die om één of andere reden in de marge van de samenleving terecht zijn gekomen. Het PSC leidt hulpverleners op om de methodiek van presentie te kunnen toepassen en zal protesteren als “present zijn” beschouwd wordt als inefficiënt.

6. Vrijwilligers een sleutelrol

6. Vrijwilligers een sleutelrol

Het PSC gelooft niet in vermaatschappelijking van zorg als eenvoudige oplossing om kosten te besparen en tegelijkertijd kwaliteitsvolle ondersteuning te bieden. We investeren in onze vrijwilligers om hen een sleutelrol te laten spelen in het leven van mensen in kwetsbare situaties als ondersteuning van professionele hulpverlening.

7. Lage drempel voorzieningen

7. Lage drempel voorzieningen

Het PSC ziet teveel mensen met beperkte toegang tot basisvoorzieningen. Daarom zet het PSC zich, onder protest, in om in bepaalde situaties noodhulp te kunnen verstrekken, kinderen te helpen bij hun schoolcarrière, drempels rond doktersbezoeken te verlagen en boodschappen bij de sociale kruidenier mogelijk te maken.

8. Woonruimte zonder discriminatie

8. Woonruimte zonder discriminatie

Het PSC vindt dat er veel te weinig woonruimte is waar mensen in kwetsbare situaties kunnen gaan wonen, omdat het overheidsbeleid tekort schiet en huiseigenaars discrimineren. Wij verzetten ons daartegen en bieden voor mensen op de vlucht (migranten) hoop door met onze projecten in individuele situaties relaties met lokale kerken tot stand te brengen en woonruimte te zoeken.

 

9. Structurele oplossingen in het Zuiden

9. Structurele oplossingen in het Zuiden

Het PSC heeft moeite met de beperkte hulp voor mensen op de vlucht en vraagt de Europese Unie structurele en humanitaire oplossingen. Het PSC wil werken aan het verbeteren van de omstandigheden in landen van oorsprong. Het PSC werkt in samenwerking met partners een programma uit van wederzijds leren rond het verbeteren van de levensomstandigheden.

9,5. Samenwerking

9,5. Samenwerking

Het PSC gaat ervan uit dat dit manifest gerealiseerd wordt in samenwerking met alle kerkelijke en middenveldorganisaties, die present, protesterend en met plezier werken aan een open samenleving, waarin elke mens met zijn eigen geschiedenis, geloof en situatie een plaats heeft.