Erkende vluchtelingen krijgen een paar maanden om een eigen woonst te vinden. Ondertussen staan er veel sociale appartementen leeg in afwachting van renovatie of afbraak.

Als PSC legden we in 2017 dankzij een overeenkomst met sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning deze realiteiten samen in ons project de Woonterp: in leegstaande sociale appartementen erkende vluchtelingen tijdelijk onderdak bieden tegen betaalbare prijs, met begeleiding om te helpen hun weg te vinden in de samenleving. Zo hebben we een alleenstaande vluchteling en vier grote vluchtelingengezinnen tijdelijke woonst geboden.

En toen werd het oorlog in Oekraïne. 10 van de 12 leegstaande appartementen van het gebouw hebben we kunnen opvragen bij De Ideale Woning en met eigen middelen intensief en duurzaam gerenoveerd om 6 Oekraïense gezinnen en een gezin uit Syrië te huisvesten, nu voor onbepaalde duur en opnieuw met laagdrempelige begeleiding in ons bureel op het gelijkvloers.

De Woonterp

Dit project biedt transitwoningen aan vluchtelingen met wettig verblijfsstatuut, als tussenstop naar een meer permanente plek. Deze tussenstop geeft hun ademruimte om regie over hun leven in handen te nemen. Tijdens deze maanden raken de bewoners vertrouwd met alle vereisten om in onze samenleving correcte huurders te worden.

Dat is een hele klus als je al zoveel hebt meegemaakt en hier volslagen vreemd bent. We zoeken daarom voor hen naar:

Jongerenwerking PSC

De Jongerenwerking van het Protestants Sociaal Centrum Antwerpen vzw is er voor alleenstaande jongeren tussen de 17 en 21 jaar die gevlucht zijn. We werken rond het kantelpunt 18+, want wanneer jongeren 18 jaar oud worden, vallen opvang en begeleiding weg en staan ze er vaak alleen voor.
Ons aanbod bestaat uit een inloop, individuele begeleiding en verschillende activiteiten. Deze Jongerenwerking vormt een nauw samenwerkingsverband tussen PSC, AdviesCentrum Migratie (CAW) en JAC, zodat jongeren op meerdere niveaus en multidisciplinair op weg geholpen worden in onze samenleving.

PSC Open huis

Het OPEN HUIS in het Protestants Sociaal Centrum (PSC), is een door de Vlaamse overheid erkend als ‘Vereniging waar armen het woord nemen’. Misschien denkt u wel dat dit niet bepaalt de plaats is om te spreken over Luther en de Reformatie.
Niets blijkt echter minder waar. In deze vereniging komt er van alles op tafel. Er is een aanbod rond cultuur, sport en ontmoeting. Dit betekent aandacht poëzie, concerten, wandelingen, samen eten en ook een film namiddag. Deze laatste is één keer in de maand. ‘Als we willen kunnen we elkaar elke dag ontmoeten’, werd mij gezegd, ‘elke dag is er wel iets te doen. ‘Net als de andere activiteiten werd ook deze activiteit in samenspraak met de deelnemers voorbereid.

Kip en Ei – en zoveel meer

“Out of the box” denken om structurele structuren aan te pakken die kwetsbare groepen uitsluiten. Dat is waar het PSC voor staat. In de stellingen die in het Lutherjaar onderschreven werden staat duidelijk, dat wij ook, waar mogelijk, ons in het buitenland in structurele problematieken van uitsluiting willen engageren.  Het verminderen van de noodzaak tot vluchten en de beperking van het aantal kinderen per gezin is het voorwerp van dit strategisch project.

Hulp fondsen

Minke Zuidema Studiefonds

Vluchtelingenkinderen en -jongeren krijgen een steuntje in de rug bij hun school of opleiding.

Minke Zuidema had als pedagoge een groot hart voor kinderen en jongeren. Uit eigen ervaring als overlevende van een concentratiekamp in de Tweede Wereldoorlog wist ze hoe moeilijk jong zijn soms kan zijn. Zij steunde jarenlang het Studiefonds van het PSC om vluchtelingenjongeren een kans te geven.  Ze is in 2008 overleden en uit erkentelijkheid is het Studiefonds naar haar vernoemd.

Publicaties

Jaarverslag 2022

Benieuwd naar onze recente ontwikkelingen? Het PSC blijft in beweging.
Lees over het veelzijdige werk van de stadspredikant, over het groeiende wonderlijke project De Kip en het Ei,
check hoe we ons Manifest met 9,5 stellingen ook dit jaar in praktijk brengen en laat u weer inspireren door interviews, verhalen, weetjes en door wat ons inspireert.

Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2017
Brochure Bekering VPKB Vorming

Wat als mensen bij je kerk aankloppen met de vraag om zich te mogen aansluiten?
Fijn natuurlijk.
En wat als die mensen een migratieachtergrond hebben?
Misschien nog in een procedure zitten om verblijfsstatuut te verkrijgen?
Welke vragen komen er dan bij je op en hoe ga je ermee om?
Hoe kunnen we vanuit onze verschillende achtergronden elkaar versterken in de kerk?
De Commissie Stadspredikant en de dienst Vorming van de Verenigde Protestantse Kerk in België verzamelden ervaringen, inzichten en getuigenissen.
In deze brochure stellen wij u die ter beschikking.