De Woonterp

Dit project biedt transitwoningen aan vluchtelingen met wettig verblijfsstatuut, als tussenstop naar een meer permanente plek. Deze tussenstop geeft hun ademruimte om regie over hun leven in handen te nemen. Tijdens deze maanden raken de bewoners vertrouwd met alle vereisten om in onze samenleving correcte huurders te worden.

Dat is een hele klus als je al zoveel hebt meegemaakt en hier volslagen vreemd bent. We zoeken daarom voor hen naar:

Jongerenwerking PSC

De Jongerenwerking van het Protestants Sociaal Centrum Antwerpen vzw is er voor alleenstaande jongeren tussen de 17 en 21 jaar die gevlucht zijn. We werken rond het kantelpunt 18+, want wanneer jongeren 18 jaar oud worden, vallen opvang en begeleiding weg en staan ze er vaak alleen voor.
Ons aanbod bestaat uit een inloop, individuele begeleiding en verschillende activiteiten. Deze Jongerenwerking vormt een nauw samenwerkingsverband tussen PSC, AdviesCentrum Migratie (CAW) en JAC, zodat jongeren op meerdere niveaus en multidisciplinair op weg geholpen worden in onze samenleving.

De Kip en het ei-project

“Out of the box” denken om structurele structuren aan te pakken die kwetsbare groepen uitsluiten. Dat is waar het PSC voor staat. In de stellingen die in het Lutherjaar onderschreven werden staat duidelijk, dat wij ook, waar mogelijk, ons in het buitenland in structurele problematieken van uitsluiting willen engageren.  Het verminderen van de noodzaak tot vluchten en de beperking van het aantal kinderen per gezin is het voorwerp van dit strategisch project.

Hulp fondsen

Leona noodfonds

Het Leonafonds wil mensen ondersteunen die in een moeilijke situatie zitten. Het biedt tijdelijke materiële hulp.

Leona Leemans (1944 – 2010) werkte in het Protestants Sociaal Centrum van 1997-2007. Zij was voor ons een groot voorbeeld van inzet ondanks haar eigen moeilijkheden. Met het fonds dat we naar haar noemden, kunnen we mensen een bon voor de sociale kruidenier of tweedehands kleding bezorgen, tussenkomst voor medische zorg of voor andere noden van wie aan de grond zit.

Minke Zuidema Studiefonds

Vluchtelingenkinderen en -jongeren krijgen een steuntje in de rug bij hun school of opleiding.

Minke Zuidema had als pedagoge een groot hart voor kinderen en jongeren. Uit eigen ervaring als overlevende van een concentratiekamp in de Tweede Wereldoorlog wist ze hoe moeilijk jong zijn soms kan zijn. Zij steunde jarenlang het Studiefonds van het PSC om vluchtelingenjongeren een kans te geven.  Ze is in 2008 overleden en uit erkentelijkheid is het Studiefonds naar haar vernoemd.