PSC Open Huis Volwassenenwerking

Het PSC Open Huis is een vereniging waar mensen mét en zonder armoede- ervaring elkaar treffen. Hier kan je terecht voor een heel breed aanbod van activiteiten: cultuur, ontspanning, ontmoeting, recreatieve sport op jouw maat, info en vorming en nog veel meer. De meeste activiteiten zijn gratis of hebben een lage deelnameprijs.
Bij ons kan je ook terecht voor een praktische vraag of simpelweg voor een gezellige babbel. Je kunt er nieuwe mensen leren kennen en op verhaal komen in een ontspannen sfeer. We vragen geen lidgeld, ieder kan gewoon zo aansluiten bij een van onze activiteiten.

Onze visie: Gewoon mens mogen zijn!

Deze zin geeft weer wat wij onder armoedebestrijding verstaan: het streven naar een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt en in haar waardigheid erkend wordt. We hopen dat deze visie tot inspiratie mag zijn, zowel voor iedereen die betrokken is bij onze vereniging als voor de buitenwereld.

Historiek

PSC Open Huis vzw is in 1990 ontstaan vanuit het Protestants Sociaal Centrum (PSC) dat reeds in 1979 werd opgericht door vijf Protestantse kerken uit het Antwerpse. Het PSC bestond in het begin uit een sociale dienst met voedselverdeling en een ontmoetingsgroep. Later zijn groepswerk en werken rond armoedebestrijding steeds belangrijker geworden. Omdat mensen toen al gewoon konden aansluiten bij de activiteiten is de naam Open Huis ontstaan. Omdat de deelwerking zo groot werd, is in 2006 uiteindelijk een nieuwe vzw opgericht, het PSC Open Huis vzw, als vereniging waar armen het woord nemen.

Vereniging waar mensen in armoede het woord nemen

PSC Open Huis vzw is een door de Vlaamse Overheid erkende ‘Vereniging waar mensen in armoede het woord nemen’ en maakt deel uit van het ‘Netwerk tegen Armoede’. We werken hierbij volgens 6 criteria. In deze vereniging staan mensen die in armoede leven centraal. Zij nemen er op alle niveaus het woord. Deze criteria zijn belangrijk in hun onderlinge samenhang en geven aan waarom armoedebestrijding niet kan zonder participatie van mensen in armoede. Op basis van de ervaringen en de meningen van de mensen maken de verenigingen en het Netwerk dossiers op en stappen daarmee naar de overheid, de betrokken diensten, het brede middenveld, het bedrijfsleven en de publieke opinie.

Dossier Eenzaamheid

Het PSC Open Huis schreef zo’n ervaringsdossier over ‘eenzaamheid’. Op basis van persoonlijke ervaringen en hier en daar wat wetenschap werden besluiten getrokken die onze kennis en inzichten over eenzaamheid enorm vergroten. Hier blijft het niet bij. Het dossier geeft tal van adviezen en concrete tips mee die zouden meegenomen moeten worden in elk plan om eenzaamheid te bestrijden. DE kracht van dit dossier? Dat het voor 95% gebaseerd is op wat “eenzamen” zelf inbrachten!

Je kan het dossier hier raadplegen:

Dossier Eenzaamheid
Dossier Eenzaamheid