“Out of the box” denken. Dat is waar het PSC voor staat. “Kip èn ei”.

Migratie gebeurt “naar hier”, “van ginder”, met reden. Daarom willen we óók werken aan “ginder”:

daar levensomstandigheden zo verbeteren dat migratie niet meer nodig is.

We kozen voor een strategisch project van eerlijke kweek en handel in proteïnebron kippenvlees.

En we noemen het “Kip & Ei”. 

Kip geeft ecologisch het beste dierlijk eiwit op aarde. In ontwikkelingslanden stijgt de vraag naar kip met 10% per jaar. Kippenteelt is uitgegroeid tot giga business van grote multinationals. Kippen moeten onnatuurlijk snel groeien en zijn daardoor vatbaar voor dodelijke ziekten. De markten in Afrika worden overdonderd met goedkope diepgevroren kip uit Brazilië of de VS tegen oneerlijke prijzen De eigen kippenteelt is praktisch uitgeroeid.

Het Protestants Sociaal Centrum heeft een coöperatie in Burkina Faso opgezet voor kippenteelt voor locale boeren. Er is dagelijks intensieve samenwerking tussen de partners in België en in Burkina Faso om dit project in goede banen te leiden. De boeren kunnen aangesloten blijven zolang ze al hun kinderen tot minimaal 18 jaar naar school sturen. We weten uit onderzoek dat het aantal geboortes per gezin daalt naar mate het onderwijsniveau stijgt. De kippen worden versterkt met een wetenschappelijk beproefd kruidenproduct dat inwerkt op het immuunsysteem.

Om dit semi-commercieel project voor te financieren heeft het PSC €70.000 beschikbaar gesteld als lening. Verwacht wordt dat dit project in 2 jaar volledig zelfbedruipend en zelfstandig is.

Dit pilootproject heeft als doel ervan te leren over hoe deze opzet ook in andere landen goed kan werken.

We willen in ontwikkelingslanden eerlijk en duurzaam inkomen bieden omdat dat een humane bron is voor duurzame ontwikkeling.