HET PROTESTANTS SOCIAAL CENTRUM ANTWERPEN

Het Protestants Sociaal Centrum (het PSC) – al 44 jaar een begrip in ’t Stad. Het PSC, dat staat voor: geen genoegen nemen met onrecht, voor initiatief onder protest, voor volgehouden menselijkheid. Het PSC is een warme beweging van en met mensen. Samen geloven dat het anders kan en daar ook naar handelen! Desnoods tegen de wind in. Vol kleur, goede moed en frisse ideeën. Het PSC is diep geworteld in de stad en altijd in beweging!

Sinds 1979 geeft het Protestants Sociaal Centrum steun aan mensen in nood, van welke achtergrond, overtuiging, gender of kleur dan ook. Ontstaan vanuit de bevlogenheid van enkele protestanten en uitgegroeid tot een boom met vele takken en stekken, werkt het PSC met steun vanuit overheden, kerken en partners, en in samenwerking met goede bondgenoten. Het PSC is een open organisatie: samen voor een betere wereld!

PSC Jaarverslagen

Lees hier onze ontwikkelingen van de laatste jaren.

Bijzonder interessant is het jaar 2017 met onze stellingen als concrete speerpunten van onze protestantse gedrevenheid,
waarvan je in elk volgend jaarverslag kunt lezen hoe we die concreet toepassen in onze veelzijdige praktijk.

En wees gerust: elk jaar weer gebeurt er allerlei boeiends!
Dit jaar werken we zelfs aan een update van ons manifest. Hou ons in de gaten.
Het PSC blijft in beweging en groeit uit.

De Stadspredikant

brugfiguur, presentiewerker, aanspreekpersoon

Het PSC is een dynamische beweging: present zijn onder protest. Onze projecten veranderen met de tijd, onze waarden en gedrevenheid blijven onverminderd.

De stadspredikant is van dit alles een gezicht en brugfiguur. Iemand die je kunt aanspreken en die aanspreekt. Een luisterend oor en een spreekbuis. Om present te zijn en present te stellen.

En dat voor wie ook maar in het blikveld van het PSC komt: bezoekers en deelnemers in de deelwerkingen, vrijwilligers, medewerkers, steungevers, kerken, bevriende organisaties, bondgenoten, netwerken, koepels, …

De band warm houden, nieuwe verbindingen zoeken, samen initiatieven onderhouden – alles voor een warmere en rechtvaardigere samenleving.

Armoede en vlucht zijn harde realiteiten. We doen allemaal ons best om mensen bij te staan, maar voelen allemaal ook veel onmacht en verontwaardiging. Die samen vertalen in protest en hoop, daarin wil de stadspredikant een uitgesproken bondgenoot zijn.

0
transit appartementen
0
vrijwilligers
0
partners

De vrijwilligers

Vrijwilligers spelen een belangrijke rol

Het PSC is allereerst en fundamenteel een beweging gedragen door vrijwilligers. Zo staan we met beide benen in de samenleving, want de samenleving, dat bent u en dat ben jij, met jouw ervaring, inzicht, talenten en gedrevenheid. Dankzij vrijwilligers houden we vinger aan de pols bij wat er in de samenleving schort en nodig is en met vrijwilligersdrive kunnen we kort op de bal spelen om daarop in te springen, zowel op kleine menselijke schaal als met een vurige middellangetermijnvisie over waar we aan willen werken.

Het bestuur

draagvlak, werkers en adviseurs

De leden van de vzw Protestants Sociaal Centrum Antwerpen komen voor een groot deel uit de Antwerpse gemeenten van de Verenigde Protestantse Kerk in België en uit bevriende kerkgenootschappen.

Uit de leden wordt het bestuur gekozen. Aan het bestuur zijn toegevoegd: vertegenwoordiging van de Commissie Stadspredikant, PSC Open Huis en ds. Petra Schipper als stadspredikant en adviseur.

Hoe word ik vrijwilliger?

Heb je een hart voor vluchtelingen?
Wil je wat tijd zinvol besteden met waar jij goed in bent?
We bieden: contact, ondersteuning, vorming en verzekering.
Je verruimt je perspectief en ontmoet nieuwe mensen.

Ontvang je onze nieuwsbrief al?

Ons manifest

waar zetten we op in

De realiteit van veel mensen geeft alle aanleiding tot protest. Armoede is onrecht, migratie is niet positief. Je kunt daardoor bitter en gefrustreerd raken, of samen iets doen met je ervaringen. Noodhulp en advies blijven alleen maar fair en krachtig onder duidelijk protest tegen structuren en scheefgroei die armoede en migratie in stand houden.
Protest gedragen door hoop is constructief. We schoppen niet, we komen op voor wie wordt weggedrukt. Vanuit de vurige overtuiging dat alleen als iedereen mee telt, een samenleving verder komt.

Protesteren zit protestanten in het bloed. 500 jaar geleden stond Maarten Luther ook op tegen structureel sociaal onrecht. Zijn lef inspireert ons om in de 21ste eeuw stout te durven zijn in goede zin.

Luther kwam met 95 stellingen, wij bundelen ons protest in 9,5 speerpunten. Geen loze woorden, maar dit is wat we al doen en waarop we ons vandaag en morgen toeleggen.

Kunnen we op jouw steun rekenen?

Onze partners

We staan sterker samen

Uit het fotoboek