Op een boogscheut van onze Jongerenwerking bevindt zich een groot pand met een rijke geschiedenis van inzet voor daklozen en een prachtige binnenkoer met zijn naamgevende Plataan. Het Werk der Daklozen ontstond in 1939 als katholiek initiatief voor dakloze mannen en heeft sindsdien vele honderden een menswaardige plek en toekomstoriëntatie aangeboden. Inmiddels weegt de wooncrisis alsmaar zwaarder op veel mensen en bundelen we onze krachten om nu samen aan deze schrijnende nood tegemoet te komen. Het Werk Der Daklozen koos hiertoe het PSC uit, omdat wij al 45 jaar indruk maken als organisatie met liefde en lef in het opkomen voor mensen in precaire situaties.

Op 6 maart 2024 werd inkanteling van het Werk der Daklozen in het Protestants Sociaal Centrum (PSC) gerealiseerd! Concreet zijn we nu met de vrijgekomen middelen bezig in de Blindestraat de kleine kamers op alle verdiepingen tot studio’s om te bouwen, van alle moderne gemakken voorzien, als waardige plek om te landen. We richten ons op erkende vluchtelingen die dak- of thuisloos zijn: jongeren en jongvolwassenen, vrouwen en mannen. Er komt een conciërge inwonen, er zullen bewonersvergaderingen doorgaan, onderling burencontact wordt aangemoedigd en iedere bewoner heeft een begeleider of contactpersoon al naargelang de nood.

In de maand april nemen de eerste acht bewoners er hun intrek. Tegen de zomer werken we nog twaalf studio’s af. Daarna renoveren we de centrale trappenhal en installeren er een lift. In een volgende fase pakken we het gebouw boven de keuken en de refter aan, waar we nog eens vijftien studio’s plannen.

Het Werk Der Daklozen heeft ook een kwartaaltijdschrift ‘Aan de Rand’ en dat zetten we ook verder. We bereiken er immers vierduizend sympathisanten en sponsors mee. Het verschijnt nu als PSC-tijdschrift en we verbreden de inhoudelijke focus naar al zijn werkingen en maatschappelijke thema’s die ermee verband houden.
De rekeningnummers om onze werking te steunen blijven voorlopig ongewijzigd. We zijn u erg dankbaar voor elke bijdrage.

Lees hier het recentste nummer van
‘Aan de Rand’:

Aan de Rand – Nr 201
Aan de Rand – Nr 201

Zie hier hoe de ingrijpende werken vorderen: