Woonterp 2.0

betaalbaar wonen met begeleiding

Erkende vluchtelingen krijgen een paar maanden om een eigen woonst te vinden. Op de krappe en dure privéwoonmarkt is dat bijna onmogelijk en de sociale huisvesting heeft strenge voorwaarden (lokale binding, …) en lange wachtlijsten. Ondertussen staan er veel sociale appartementen leeg in afwachting van renovatie of afbraak.

Als PSC legden we dankzij een overeenstemming met sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning deze realiteiten samen in ons project de Woonterp: in leegstaande sociale appartementen erkende vluchtelingen onderdak bieden tegen betaalbare prijs, met langere tijd en intensere begeleiding om hun weg te vinden in de samenleving. Zo hebben we een alleenstaande vluchteling en vier grote vluchtelingengezinnen tijdelijke woonst geboden. Pas na vier jaar intensief zoeken hebben ze eindelijk hun eigen plek gevonden. Gelukkig werd ondertussen de afbraak van het pand steeds uitgesteld.

En toen werd het oorlog in Oekraïne. 10 van de 12 leegstaande appartementen van het gebouw hebben we kunnen opvragen bij De Ideale Woning en met eigen middelen intensief en ecologisch gerenoveerd om 6 Oekraïense gezinnen en een gezin uit Syrië te huisvesten, nu voor onbepaalde duur en opnieuw met laagdrempelige begeleiding in ons bureel op het gelijkvloers. De Oekraïense mensen hebben ons gevonden via protestantse kerken en vanuit het nooddorp op Linker-Oever. Het Syrische gezin komt over via Humanitaire Corridor en met steun van het protestantse solidariteitsproject Huizen van Hoop.

Maatjes (buddy’s)

wegwijs maken in de buurt,
naar voorzieningen en dienstverleners,
helpen bij eenvoudige administratie,
conversatie Nederlands,
helpen bij huiswerk,
helpen om hun verwachtingen af te stemmen op de Belgische realiteit

Klussers

eenvoudige taken als een kast ineenzetten,
verhuizing,
reparaties,
praktische problemen

Huizenzoekers

helder krijgen wat het gezin wil en kan,
aanbod in het oog houden,
(helpen) bellen naar verhuurders,
tips geven voor eigen initiatieven,
helpen onderhandelen,
basiskennis over Belgische wetgeving en woonaanbod uitleggen

Is één of meer van deze activiteiten jou op het lijf geschreven? Ben je praktisch, sociaal, assertief, geduldig? Dan kun je veel voor nieuwkomers betekenen.

We bieden:

  • Een oriënterend gesprek en overleg met jou over je mogelijkheden
  • Een introducerend bezoek en een match met een vluchtelingengezin
  • Communicatie, ondersteuning, vorming en verzekering
  • Ruimte, flexibiliteit en autonomie in het invullen van je taak

De Woonterp bevindt zich in een appartementsgebouw in Borgerhout (buurt Te Boelaerpark).

Lees meer

Het helpen van vluchtelingen spreekt mij enorm aan omdat ik ervan overtuigd ben dat deze mensen heel veel hebben aan de hulp die wij hen kunnen geven. Ik kan me niet voorstellen hoe het voelt om in een land aan te komen waar je de taal niet kent en helemaal van nul moet beginnen, dat moet enorm zwaar zijn.

De beelden die worden getoond van mensen die hun eigen land op erbarmelijke wijzen moeten ontvluchten omdat het niet meer veilig is raakt me enorm en ik vind dat hier niet genoeg rekening mee wordt gehouden door de maatschappij. Ik vind persoonlijk dat onze maatschappij te negatief staat tegenover vluchtelingen en dat mensen er vaak niet genoeg bij stilstaan dat vluchtelingen in een vreselijke situatie zitten en hier zeker niet zelf voor gekozen hebben.

Daarom wil ik met deze kans zelf een steentje bijdragen om deze mensen te helpen, het gaat de wereld niet veranderen maar ik weet zeker dat ik voor enkele mensen de wereld kan betekenen.

Stien, 20 jaar

Het is een leven die we allemaal wel hebben gezien en hebben gehoord, maar of we het zelf hebben meegemaakt dat weten we niet. Het antwoord is bij de meeste ‘neen’, als je in België bent geboren en getogen… Waarschijnlijk hebben meesten van ons het weleens op tv gezien en op de radio gehoord. Ja maar wat? Ja, vluchtelingen “het probleem van Europa en zelfs heel de wereld”?  Bijna niemand die deze mensen wil helpen… Maar wat als wij in hun plaats waren? Wat als wij vluchtelingen waren? In een land terecht komen waarvan je de taal niet eens kent? Zij hebben het niet gewild om naar hier te moeten vluchten, we weten niet wat ze hebben meegemaakt in hun land. We kunnen het ons niet eens voorstellen, maar alles is mogelijk. Is het nu geen tijd om deze mensen te helpen? Misschien kan ik in mijn eentje niet iedereen helpen, maar als ik voor één iemand al iets kan betekenen en ervoor kan zorgen dat hij later mij nog steeds herinnert betekent het veel voor mij. Dit kunnen we samen ook doen. Want samen zijn wij sterker.

Mijn ervaringen binnen de Woonterp? Toen ik te horen kreeg dat ik stage zal lopen met kwetsbare groepen dacht ik: “ga ik het wel kunnen?”, ah ja! Anders zou ik niet hebben gekozen voor deze opleiding. Zelf had ik totaal andere gedachten, maar op mijn eerste dag van mijn stage zag ik het dat het niet was zoals ik het heb gedacht. Het was een appartementsblok waar ik samen met een andere stagiaire deze mensen zullen ondersteunen met allerlei zaken. De drempel ligt zo laag, en dit uiteraard met een reden. We willen hun een veilig gevoel geven en laten zien dat we altijd klaar staan voor hen. Na mijn stage wil ik als vrijwilliger verder gaan.

De beelden die worden getoond van mensen die hun eigen land op erbarmelijke wijzen moeten ontvluchten omdat het niet meer veilig is raakt me enorm en ik vind dat hier niet genoeg rekening mee wordt gehouden door de maatschappij. Ik vind persoonlijk dat onze maatschappij te negatief staat tegenover vluchtelingen en dat mensen er vaak niet genoeg bij stilstaan dat vluchtelingen in een vreselijke situatie zitten en hier zeker niet zelf voor gekozen hebben.

Daarom wil ik met deze kans zelf een steentje bijdragen om deze mensen te helpen, het gaat de wereld niet veranderen maar ik weet zeker dat ik voor enkele mensen de wereld kan betekenen.

Merve K., stagiaire orthopedagogische begeleiding