Solidair en protesterend present zijn bij mensen in armoede en op de vlucht in deze stad, dat kun je niet alleen.
Dat wil je ook niet alleen.
Er gebeurt veel goeds waar we graag onze krachten aan verbinden.
Een greep.

Orbit vzw is zowel landelijk als in Antwerpen een belangrijke partner op vier gebieden:

  • interlevensbeschouwelijke ontmoeting
  • samenwerking in diversiteit
  • rechtvaardig migratiebeleid
  • aanpak van racisme

Over Hoop en Huizen is de VPKB-werkgroep/solidariteitsfonds dat kerken helpt en ondersteunt om vluchtelingen te helpen in het zoeken en betrekken van woningen.

Onmiddellijke partner “Woning gezocht – Buren Gevonden” is een initiatief van Orbit vzw dat in dit werk rond huisvesting voor vluchtelingen een belangrijke partner vormt.

Gastvrij Netwerk is een netwerk van circa 40 locale vrijwilligersorganisaties voor mensen op de vlucht. Gastvrij Netwerk organiseert een jaarlijkse Trefdag en onderhoudt een praktische Toolkit voor vrijwilligers in hun werk met vluchtelingen . Ook verbindt het de organisaties via een nieuwsbrief met info over elkaar en over de migratierealiteit.
Dit netwerk werkt ook weer nauw samen met Vluchtelingenwerk Vlaanderen en met Orbit vzw.

Welzijnszorg is een breed landelijk netwerk voor organisaties die samen tegen armoede vechten. Welzijnszorg is een trouwe sponsor en biedt ontmoeting, themamateriaal en ondersteuning. Er zijn de landelijke en regionale ontmoetingsdagen; er is de adventscampagne. PSC Open Huis doet mee aan de actie “Soep op de stoep”; het PSC draagt met trots het label uit in de gezamenlijke strijd tegen armoede.

Met De Loodsen zijn we zielsverwant in de presentiefilosofie en -praktijk voor mensen in precaire situaties. Samen werken we aan de basis: voedselbedeling, hulp aan mensen zonder en met papieren, noodhulp onder protest

’t Vlot is een andere vorm van presentie in de stad bij dak- en thuislozen. We delen in  presentiemomenten en werken inhoudelijk mee aan de jaarlijkse driedaagse in Averbode. Samen zijn we ondersteunend betrokken bij het Antwerps Straatoverleg en ’t Café.

Kerken

Op kerkelijk gebied doet de stadspredikant actief mee met oecumene in de bidweek voor de eenheid, in de middagpauzedienst van de Antwerpse Raad van Kerken, de Trefdag van Attent (netwerk diaconie bisdom Antwerpen) en Trefdag Taizé Schoten. De stadspredikant is ook voorzitter van het Protestants Beraad Antwerpen.

Ook Filet Divers is, net als PSC Open Huis vzw, een vereniging waar armen het woord nemen. Het is tegelijk een kansenhuis en een sociale kruidenier, met de steun van Bond Zonder Naam.

Het gonst er van activiteit, maar je kunt er ook gewoon komen zitten, koffie drinken en ontmoeten. Nog zo’n plek van presentie, verbinding en menswaardigheid.