De Jongerenwerking van het Protestants Sociaal Centrum Antwerpen vzw is er voor alleenstaande jongeren tussen de 17 en 21 jaar die gevlucht zijn.
We werken rond het kantelpunt 18+, want wanneer jongeren 18 jaar oud worden, vallen opvang en begeleiding weg en staan ze er vaak alleen voor.
Ons aanbod bestaat uit een inloop, individuele begeleiding en verschillende activiteiten.
Deze Jongerenwerking vormt een nauw samenwerkingsverband tussen PSC, AdviesCentrum Migratie (CAW) en JAC, zodat jongeren op meerdere niveaus en multidisciplinair op weg geholpen worden in onze samenleving.

We zoeken:
Medewerker Vrije tijd niet-begeleide
vluchtelingenjongeren

Spreken de thema’s asiel en migratie je aan? Ben je een bruggenbouwer met een visie over hoe niet-begeleide vluchtelingenjongeren en hun Antwerpse leeftijdsgenoten elkaar kunnen vinden in het bestaande vrijetijdsaanbod ?
Zie je het als een uitdaging om in een divers team mee te werken aan een toegankelijke samenleving qua sociale grondrechten en participatiemogelijkheden voor deze jongeren ? Dan ben jij diegene die we zoeken voor deze functie !

Je opdracht

 • Je organiseert activiteiten met een focus op ontspanning, kennismaking, ontmoeting en leidt jongeren toe naar het reguliere vrije tijdsaanbod. Je hebt daarbij oog voor groepsprocessen.
 • Je bent het aanspreekpunt voor de jongeren tijdens inloopmomenten. Je werkt op een vlotte en informele manier met de jongeren aan een toekomstperspectief en zoekt naar creatieve oplossingen met betrekking tot persoonlijk welzijn, oriëntatie en integratie in de samenleving.
 • Je organiseert samenwerking en overleg met het professioneel netwerk van jeugdwelzijnsorganisaties. Je organiseert samen met het netwerk en de jongeren ontmoetingen tussen beide groepen met aandacht voor individuele interesses en talenten
 • Je doet dit alles in samenspraak met de hulpverleners van CAW Antwerpen en de ondersteuner van Tumult vzw en met inzet van vrijwilligers
 • Je werkt mee aan een voortdurende evaluatie van de gehanteerde aanpak en de interne werking

Wij verwachten

 • Je bent een geboren netwerker die partners met uiteenlopende belangen kan verenigen rond hetzelfde doel: het regulier vrijetijdsaanbod toegankelijker maken voor deze jongeren
 • Je bent een bruggenbouwer die ontmoeting kan faciliteren tussen verschillende groepen jongeren en de bijhorende vrijetijdsaanbieders
 • Je staat open voor andere culturen
 • Je bent nauwkeurig in administratie zoals verslaggeving en registratie
 • Je hebt actieve kennis van de sociale kaart van Antwerpen
 • Je hebt een bachelor in een sociale richting of gelijkwaardig door relevante ervaring
 • Je spreekt vlot Frans en/of Engels, extra talenkennis is een troef
 • Je bent bereid af en toe avond- en weekendwerk te doen en deel te nemen aan meerdaagse
  activiteiten

Wij bieden

 • Een afwisselende en uitdagende voltijdse functie van 38u in een contract van bepaalde duur van 16/08/21 t.e.m. 28/02/23
 • Verloning volgens barema B1c van het Paritair Comité 329.01
 • Een aangename en leerrijke omgeving vanwege de begeleiding van de doelgroepen en een goede onderlinge samenwerking en coaching binnen het team
 • Plaats van tewerkstelling is Lange Winkelstraat 5 te 2000 Antwerpen

Solliciteren ?
Solliciteren doe je ten laatste op 09/07/21 via mail naar petra.schipper@psc-antwerpen.be. De selectiegesprekken gaan door op 3/08/21. Meer info over deze vacature in het document situering functie en bij Eric Joris, teamcoördinator Open huis (eric.joris@cawantwerpen.be – 0476 88 34 97 – tot 2/07/21)

Informatie

Lange Stuivenbergstraat 54-56
2060 Antwerpen
Op kaart tonen

03 235 34 05

Teamverantwoordelijke: Eva Van de Poel

Bereikbaarheid

Weekdag Openingsuren
Maandag gesloten
Dinsdag 13.30 – 17 u.
Woensdag 13.30 – 17 u.
Donderdag 13.30 – 19 u.
Vrijdag 13.30 – 17 u.