De Bijbelbabbel is een open activiteit waar iedereen welkom is. Het is juist boeiend om de bijbel te lezen als je verschillend bent. Wat dat betekent hebben we vandaag wel heel bijzonder ervaren.

Allereerst is er natuurlijk een groepje mensen dat al jaren deelneemt. Sommigen komen af en toe, een enkeling geraakte er vandaag niet. Een ander wilde wel ‘s komen kijken en nu kon dat ook voor hem. Hij is moslim. En we hadden overburen te gast, van de bijbelgroep van Don Bosco. Barry leidde ons het verhaal door. Zo zaten we daar samen rond dat oude boek, jong en iets minder jong, protestants, katholiek, moslim, niet gelovig, zoekend, vertrouwd met de bijbel of nogal nieuw. Oudgediende of nieuwsgierige nieuwkomer. Allerlei achtergronden, omstandigheden en uiteenlopende levenskansen in de rugzak.

Allemaal samen rond dat verhaal van vandaag. Een heftig verhaal. Over de zelfmoord van Saul (1 Sam.31), want daar zijn we deze maand aanbeland. Wat dat gaf was een wel heel levendig gesprek, over zelfdoding, euthanasie, oorlogsethiek, terreur, moed en lichtpuntjes. Van verschillende kanten hebben we deze moeilijke thema’s bekeken. Met bepaalde meningen en met begrip, met bedenkingen en met verontrusting, met moedeloosheid en met humor, met zorg en met hoop.

Dàt is nog ‘s bijbel lezen!