Binnenkort gemeenteraadsverkiezingen. Dat wil zeggen: inspraak op lokaal niveau. Over alles waar je elke dag mee te maken hebt. Hoe je woont, waar je terecht kunt, waar je recht op hebt, hoe je vooruit kunt komen. Huisvesting, dienstverlening, onderwijs, cultuur en nog zoveel meer. Daar zou iedereen over moeten kunnen meebeslissen. En dan vooral diegenen die het meest tegen muren en deuren opbotsen, van regels en bureaucratie, van administratie en vooroordeel. Het moet gedaan zijn met achterstelling en stigmatisering. Je hebt meer inspraak dan je misschien denkt. Ieders stem telt.

Gebruik maken van je recht op inspraak lukt het beste met bondgenoten. Voor veel mensen klinkt politiek als iets ver weg en ongrijpbaar. Die kloof wordt spijtig genoeg vaak bevestigd. Maar dat is gevaarlijk. Het kan anders!, als iedereen, of je nu jong bent, nieuwkomer, beperkt geschoold en met weinig middelen of oud en moe of eenzaam of ziek – als iedereen beseft hoe kostbaar jouw stem is om juist voor jou een betere stad en samenleving te bepleiten!

Als we daar samen een punt van maken, kunnen we het tij van onbarmhartigheid keren.