Geloof krijgt vorm in religie. Religieuze vormen worden vaak bindend. Regels, eisen, spanningen. Geweld, vervolging, oorlog. Meerderheden die minderheden onderdrukken.

Wat moet je doen in deze chaos? Vluchten in duidelijkheid zodat je zelf tenminste “weet wie je bent”? Of in niet nadenken? Religie bannen?

Ieder mens heeft behoefte aan verbinding en hoop. Dat kan alleen maar in vrijheid. Maar het moet ook vorm krijgen. Vorm die open laat. Symbolisch en praktisch. Alleen zo kan er verbinding zijn en hoop.

Vrijheid in je geloof is koorddansen. Evenwicht bewaren in heel veel ruimte. Leren liefhebben.

En opkomen voor het recht van iedereen hierop. Want mijn vrijheid begint waar die van de ander ook mogelijk wordt.

Daarom zal de wereld niet vrij zijn, en de mens niet echt mens, zolang geloof via religies wordt gegijzeld  en verkracht. De sterkste kracht tot bevrijding is juist het geloof, geloof in de vrijheid. Ieders goed recht.