Zo zou de titel kunnen worden van onze volgende actie, in de schaduw van ons project Kip&Ei. We vertelden u al: dit kippenproject bekijkt de hele context: water, scholing, tewerkstelling, corona, groentenkweek, samenleven moslims en christenen, … En nu nog meer.

Van veraf, en toch dichtbij, bracht Alidou, onze partner in Burkina Faso, ons op de hoogte van volgende schrijnende situatie. Op de lagere school waar naast 1500 kinderen, ook zijn zoontje naar school gaat, zijn de toiletten letterlijk ingezakt. Slecht gebruik van cement is de hoofdoorzaak van het probleem. Nu moeten die 1500 kinderen hun gevoeg doen achter een paar struiken, wat verre van ideaal is. Recent was ook een kind in de openstaande latrine terechtgekomen. Hij is er gezond en wel uitgeraakt, maar dat hoeft niet steeds het geval te zijn. 6 droge latrines, een wereld van verschil. Op onze laatste Raad van Bestuur engageerde het PSC zich om nog voor 19 november dit jaar, op de Wereldtoiletdag, 6 nieuwe latrines te bouwen. Wij schieten daar nu 5000 euro eigen middelen in voor. Dit is genoeg om daar 6 toiletten mee te bouwen. We hopen, met steun van onze achterban , hiervoor middelen in te zamelen. Het probleem van slechte of ontbrekende minimale sanitaire middelen is niet enkel op de school van de zoon van Alidou een probleem, tientallen scholen hebben ontoereikende voorzieningen voor basishygiëne.  Deze lacune is een belangrijke oorzaak van ziektes, bij deze, toch al kwetsbare leeftijdsgroep.  Als we in dit voorbeeldproject slagen kunnen we middelen van grote fondsen aantrekken zoals de Bill and Imelda Gates foundation om het probleem grootschaliger aan te pakken.  Het PSC zit in de shit.