Brochure Bekering VPKB Vorming
541 Downloads

Wat als mensen bij je kerk aankloppen met de vraag om zich te mogen aansluiten?
Fijn natuurlijk.
En wat als die mensen een migratieachtergrond hebben?
Misschien nog in een procedure zitten om verblijfsstatuut te verkrijgen?
Welke vragen komen er dan bij je op en hoe ga je ermee om?
Hoe kunnen we vanuit onze verschillende achtergronden elkaar versterken in de kerk?
De Commissie Stadspredikant en de dienst Vorming van de Verenigde Protestantse Kerk in België verzamelden ervaringen, inzichten en getuigenissen.
In deze brochure stellen wij u die ter beschikking.