“Out of the box” denken om structurele structuren aan te pakken die kwetsbare groepen uitsluiten. Dat is waar het PSC voor staat. In de stellingen die in het Lutherjaar onderschreven werden staat duidelijk, dat wij ook, waar mogelijk, ons in het buitenland in structurele problematieken van uitsluiting willen engageren.  Het verminderen van de noodzaak tot vluchten en de beperking van het aantal kinderen per gezin is het voorwerp van dit strategisch project.

Met de beste omzetting van granen tot vlees biedt de kip ons veruit het meest ecologische vriendelijke eiwit op aarde. In ontwikkelingslanden stijgt de vraag naar kip met 10% per jaar.

Gedurende de laatste decennia zien we dat kippenteelt is uitgegroeid tot een miljarden dollar business. Grote multinationals, met megastallen 100,000 vogels per stal kunnen hebben en kip tot een 2 kg slachtgewicht in minder dan 1 maand, hebben de ambachtelijke kleinschalige boerderijen overgenomen.

De zeer snelle groei van kip in een zeer dichte omgeving heeft het auto-immunsysteem van de kip aanzienlijk verzwakt, waardoor ze kwetsbaar is voor opportunistische ziekten. Vogelgriep, Gumboro, en een heleboel andere ziekten kunnen in een zeer korte periode van tijd een complete kudde doden. Zeer strikte bioveiligheid in deze grote industriële installaties heeft als doel de kippenstallen zo steriel mogelijk te houden. Als er dan toch ziekten optreden worden die behandeld met antibiotica.

Deze grootschalige productie heeft gevolgen voor kleine bedrijven die in ontwikkelingslanden opereren. Hun markten worden overstroomd met goedkope diepgevroren kip uit Brazilië of de VS en verkocht op hun markten tegen prijzen die ver onder hun productiekosten liggen. Dit heeft de lokale kleinschalige kippenteelt praktisch uitgeroeid.

Tests hebben aangetoond dat vrijwel alle opportunistische ziekten kunnen worden vermeden door het gebruik van een kruiden product dat het immuunsysteem aanzienlijk versterkt. Bovendien verhoogt dit product de voedsel conversie efficiëntie en vermindert ze de natuurlijke sterfte in de stallen.

Meerdere practische proeven werden uitgevoerd in Burkina Faso in traditionele stallen met maximaal 1000 kippen. Het volgende werd er vastgesteld: Bij een normale productie zal een boer met een kippenstal van 1000 kippen een jaarlijkse opbrengst van 2800 € realiseren (met het risico van het verliezen van al zijn investeringen als er een opportunistische ziekte in zijn stal uitbreekt). Dit is nauwelijks voldoende om te overleven. Het gebruik van het kruidenproduct verhoogde de jaaropbrengst tot meer dan €8500 en elimineerde de opportunistische ziekten in de stallen.

Binnen het Protestants Sociaal Centrum ontstond het idee om kuikens te leveren in een coöperatieve structuur die ook beginnende boeren kan helpen met het startkapitaal om een stal te bouwen. Dit kost ongeveer €4500 per boerderij  en de boer kan dit terugbetalen over max. 3 jaar. Gedurende deze periode wordt de boer voor 90% eigenaar van hun bedrijf. De coöperatieve structuur zal 10% houden om enige controle over de activiteiten te hebben. Deze coöperatieve structuur wordt mede beheerd door het PSC. De aangesloten boeren kunnen deze kuikens alleen aan deze prijs komen en aangesloten blijven zolang ze al hun kinderen tot minimaal 18 jaar naar school sturen. Onderzoek heeft aangetoond dat het aantal geboortes per gezin daalt naar mate het onderwijsniveau stijgt.

We hebben al een associatie met een instituut dat de boeren zal opleiden en zijn in contact met locale andere projecten zoals Le Cocq du Fasso om ons project uit te rollen.

Om dit semi-commercieel project voor te financieren werd een budget van  €70.000 beschikbaar gesteld door het PSC als een lening. Verwacht wordt dat dit project in 2 jaar volledig zelfbedruipend is.

Dit pilot project heeft als doel de problemen in dit model te identificeren en ervan te leren. Het moet ons informatie geven over wat en hoe snel deze opzet schaalbaar is in andere landen.

Het leveren van een fatsoenlijk duurzaam inkomen in ontwikkelingslanden is een belangrijke bron voor duurzame ontwikkeling.

Migratie heeft haar structurele oorzaken die zowel in de landen van oorsprong als de landen van herkomst moeten worden aangepakt. Het is noch voor het PSC noch voor de kip een of/of verhaal. Daarom is het niet de kip of het ei, maar de kip en het ei-project.